Antti MaasaloAntti Maasalon taiteessa on keskeistä ajan kuvaaminen liikkeen kautta, ns. aika-tila on hänen tapansa käsitellä ulottuvuuksia. Samalla hän kuvaa tajunnan kerrostumia. Teoksissa katsotaan samanaikaisesti avaruuteen ja mielen syvyyksiin.

Maasalon tilateoksissa voi aistia menneen ja tulevan, äärellisen ja äärettömän. Soiva tila luo illuusion neliulotteisesta avaruudesta. Liike ajan hahmottajana suuntautuu samalla mikro- ja makrokosmokseen. Muuttuva valo- ja kuvasignaalien peilitila kertoo muiston tallettamasta ajasta.

Maasalo käyttää teoksissaan materiaaleja puusta teräkseen ja maa-aineisiin. Hän työstää konstruktioita valoista ja lasereista video- ja tietokonetekniikkaa apunaan käyttäen. Materiaaleiksi hän mieltää myös maapallolla vallitsevat ilmiöt, tuulen ja auringon valon.

Luonnonsuojelun ja pehmeiden elämänarvojen puolestapuhujana hän on rakentanut myös tuulen ja veden kosketuksella liikkuvia teoksia.

Takaisin - BackYlös - Top